YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Zamieszkanie we Wrocławiu – legalny pobyt i możliwości

Zamieszkanie we Wrocławiu – legalny pobyt i możliwości

“Schengenland” – co to oznacza dla studentów przybyłych z krajów pozaeuropejskich?

Schengen – co to jest?

Od 21 grudnia 2007 roku Polska jest członkiem Układu z Schengen, porozumienia państw europejskich, które znosi systematyczne kontrole graniczne pomiędzy krajami członkowskimi. Oznacza to, że musimy respektować prawo europejskie dotyczące postanowień wspólnej polityki dla czasowego wjazdu osób, harmonizacji zewnętrznych kontroli granicznych oraz polityki współpracy transgranicznej.

Obywatele polscy mogą przekraczać granice innych europejskich krajów członkowskich bez wiz – ale musimy posiadać nasze dowody osobiste dla potwierdzenia naszego europejskiego obywatelstwa; nie ma również kontroli granicznych pomiędzy krajami Układu z Schengen. Należy zauważyć, że Wielka Brytania oraz Republika Irlandii nie podpisały Układu z Schengen i mają one nadal swoje kontrole graniczne.

 

1.     Jestem zagranicznym studentem z Chin – czy mogę podróżować do Francji bez wizy?

Układ z Schengen odnosi się tylko do obywateli Europy, których państwa podpisały to porozumienie. Studenci z poza UE (na przykład z Chin, Ukrainy, Indii, Pakistanu, USA, Turcji, Nigerii itp.) nie mają prawa przekraczania granic z innymi państwami członkowskimi UE bez wiz. Wspólna polityka zagraniczna stanowi, że jako student otrzymujesz wizę krajową a nie wizę Schengen – wniosek o wizę Schengen musisz złożyć w kraju pochodzenia, ale ambasady Polskie zwykle nie zapewniają takich wiz europejskich (jest to długa procedura a wniosek musi być sprawdzony w Brukseli).

Jednakże, posiadacze pozwolenia na pobyt w państwie Układu z Schengen mają możliwość podróżowania do innych państw Schengen na okres do trzech miesięcy. Oznacza to, że jeśli otrzymasz nasze polskie pozwolenie na pobyt, możesz podróżować do innych krajów Schengen bez ich wiz – z prawem do pobytu nabierasz takich samych uprawnień jak obywatele polscy, ale pobyt w innych krajach europejskich jest ograniczony jedynie do 3 miesięcy i w ciągu pierwszych 3 dni roboczych musisz się zarejestrować w stosownym wydziale dla obcokrajowców.

 

2.     Karta Zezwolenia na Pobyt Czasowy – skrócona instrukcja

Aby otrzymać Kartę Zezwolenia na Pobyt Czasowy potrzebujesz następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku, otrzymasz w Urzędzie Wojewódzkim (oryginał + 3 kopie)
  • Kopia twojego paszportu (1x cały paszport, 3x strona z twoimi danymi osobowymi)
  • 4 kopie rejestracji zakwaterowania
  • Potwierdzenie, że jesteś studentem (z twojego dziekanatu)
  • Informacja, że masz zasoby finansowe na studiowanie I życie w Polsce
  • Ubezpieczenie zdrowotne
  • 5 kolorowych zdjęć (3,5 cm x 4,5 cm)
  • Kwota 340 zł opłaty za procedurę wnioskowania
  • Kwota 50 zł za kartę zezwolenia na pobyt

 

Krok 1. Sprawdź ważność swojej polskiej wizy

Większość z was otrzymuje wizę na 3 – 6 miesięcy, ale to oznacza ważność wizy a nie dokładnie czas, w którym możesz przebywać w Polsce. Na wizie powinna być wpisana liczba: na przykład 90 dni – oznacza to, że możesz przebywać w Polsce 90 dni poczynając od daty twojego przybycia. Datę przybycia znajdziesz na pieczątce otrzymanej na lotnisku w Polsce (w przypadku przylotu samolotem).

Przykład: student otrzymał wizę polską ważną od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. (to oznacza okres ważności wizy); jednak student ten może przebywać w Polsce tylko przez 90 dni licząc od daty jej/jego przybycia. Załóżmy, że ten student przybył z Indii do Frankfurtu (Niemcy) a następnie do Wrocławia – przybył on 1 lutego 2008 r. (stempel z wrocławskiego lotniska). I to jest data, od której liczymy 90 dni: oznacza to, że nasz student może legalnie przebywać w Polsce do 30 kwietnia 2008 r.

 

Krok 2. Rozpoczęcie procedury wnioskowania o Kartę Zezwolenia na Pobyt Czasowy

Procedura uzyskiwania karty pobytowej trwa 45 dni roboczych – musisz rozpocząć tę procedurę 45 dni przed ostatnim dniem twojego legalnego pobytu w Polsce – więc dla przykładu 45 dni przed 30 kwietnia (dla powyższej sytuacji).

 

Krok 3. Trzykrotnie sprawdź czy masz wszystkie żądane do procedury wnioskowej dokumenty

 

Krok 4. Złóż wniosek o kartę zezwolenia na pobyt w Urzędzie Wojewódzkim.

Wniosek o Kartę Zezwolenia na Pobyt Czasowy należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Pokoje: 0139, 0141, 0142, 0145, 0147.

W celu uzyskania więcej szczegółów dotyczących formalności związanych z Zezwoleniem na Pobyt Czasowy prosimy skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (link zewnętrzny do DWM-u).

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.