YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce

Narodowy Fundusz Zdrowia

Studenci z państw UE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła od 1 stycznia 2006 r. formularz E11. Obecnie EKUZ jest jedynym dokumentem ubezpieczenia medycznego obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, jeśli rozważamy bezpłatną opiekę zdrowotną. EKUZ może być wykorzystywany do pokrywania kosztów niezbędnych świadczeń zdrowotnych wynikających albo z wypadku albo choroby w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area, EEA). EKUZ upoważnia posiadacza do zapewnianego przez państwo leczenia w odwiedzanym kraju na takim samym poziomie jak dla osoby ubezpieczonej w krajowym systemie medycznym.

Studiujący w EU powinni wystąpić o taką kartę ubezpieczeniową zanim przybędą do Polski. Procedura aplikacyjna jest prosta, ale musi być dokonana w jednostkach opieki zdrowotnej w kraju pochodzenia studenta. Jeśli nie masz pewności gdzie EKUZ jest wydawany, prosimy o skontaktowanie się z biurem zagranicznym swojej uczelni.
Po polsku “the European Health Insurance Card” to “Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Jak EKUZ działa w Polsce?

Lekarz pierwszego kontaktu (ogólny)

Udaj się do lekarza, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, NFZ, i pokaż swoją kartę EKUZ (European Health Insurance Card, EHIC). Początkowa opieka medyczna obejmuje badanie i konsultację przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może również skierować cię na badania diagnostyczne u specjalisty lub do szpitala. Przychodnie (ośrodki zdrowia) są otwarte od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00. Po godz. 18:00 w dni robocze jak również w soboty, niedziele i święta, 24-godzinna opieka jest zapewniona przez jednostki, które zawarły kontrakty na tego rodzaju usługi. Obejmują one opiekę ambulatoryjną oraz wizyty domowe w przypadku, gdy stan pacjenta jest poważny. Adresy i numery telefonów jednostek ochrony zdrowia zapewniających 24-godzinną opiekę jest dostępna w przychodniach.
W języku polskim “a dispensary/ medical centre ” to “przychodnia”; “a pharmacy” to “apteka”; “general practitioner” to “lekarz pierwszego kontaktu”.

Konsultacja ze specjalistą

Lekarz pierwszego kontaktu może dać ci skierowanie do specjalisty. Nie są wymagane skierowania do następujących specjalistów: ginekologa, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty oraz psychiatry. Należy zauważyć, że bezpłatne usługi stomatologiczne są dostępne w ograniczonym zakresie. Lista bezpłatnych usług i materiałów jest dostępna w gabinecie dentystycznym. Będziesz musiał pokryć koszty ponad standardowych usług i materiałów we własnym zakresie. Obywatele polscy w większości korzystają z prywatnych praktyk dentystycznych.

Leczenie szpitalne z kartą EKUZ

W przypadku nagłej choroby, wypadku, zranienia, zatrucia lub zagrożenia życia otrzymasz w szpitalu niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania. Udaj się do szpitala, który ma zawarty kontrakt z NFZ i okaż swoją kartę EKUZ. Podczas pobytu w szpitalu operacje, badania diagnostyczne oraz leki są zapewniane bezpłatnie. W przypadku zdarzenia losowego, zranienia, urodzenia dziecka, nagłej choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia wezwij karetkę pogotowia (ambulans) (wybierając numer telefonu 999 lub 112) albo udaj się bezpośrednio do szpitala, w szczególności do oddziału ratunkowego (SOR). Transport karetką w takich przypadkach jest bezpłatny. Okaż swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, (EKUZ).

 

Studenci zagraniczni z poza Unii Europejskiej

Studenci zagraniczni, którzy przybyli z krajów nie europejskich mają w większości przypadków ubezpieczenie prywatne, które było wymagane do wniosku wizowego. Jednak, w większości przypadków, ubezpieczenie to pokrywa jedynie wypadki i nie odnosi się do konsultacji lekarza pierwszego kontaktu. Aby uzyskać ubezpieczenie ogólnej ochrony zdrowia, musisz złożyć wniosek w wydziale NFZ. Szczegóły dotyczące NFZ we Wrocławiu:

NFZ Wydział Ubezpieczeń
ul. Dawida 2, 1piętro
50-525 Wrocław

Koszt ubezpieczenia NFZ wynosi 37,80 PLN na miesiąc (?10 EUR) a jego posiadacz może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej na tych samych prawach jak obywatele Polski. Do procedury aplikacyjnej będziesz potrzebował:

  • Formularz wniosku (zapewniany przez Wydział Ubezpieczeń NFZ lub przez Dział Współpracy Międzynarodowej)
  • Kopię swojego paszportu
  • Kopię legitymacji studenckiej
  • Potwierdzenie z Politechniki Wrocławskiej, że jesteś studentem (zapewniane przez Dział Współpracy Międzynarodowej).

Możesz również wykupić kartę Euro26 zapewniającą ubezpieczenie wypadkowe oraz zniżkę studencką. Karta Euro26 jest ważna w całej Europie. W celu uzyskania stosownych informacji zapoznaj się ze stroną internetową Erasmus Mundus students. Program Erasmus Mundus oferuje specjalne zabezpieczenie swoim stypendystom bez żadnych dodatkowych kosztów. Wizyty w przychodniach i szpitalach są płatne, ale należy zbierać rachunki w celu ubiegania się o refundację kosztów. Wszystkie informacje na temat ubezpieczenia dla studentów Erasmus Mundus znajdują się na stronie the Europeans Comission's. Studenci Erasmus Mundus mogą być również ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia w Polsce – zasady są takie same jak dla studentów zagranicznych z poza UE.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących twojego ubezpieczenia lub procedury aplikacyjnej w NFZ proszę się skontaktować z the Student Support Office.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.