YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Konto bankowe PWr

Konto bankowe PWr

Opłaty należy dokonywać na jedno z 2 kont uczelni:

W PLN*:

Nazwa odbiorcy: Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT WBK PPL PP
Nr zlecenia: 452108
z dopiskiem: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko, kraj , adres email, nr. zlecenia 452108

*kwota za studia w EUR powinna być przeliczona na PLN w dniu dokonania opłaty, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

W EURO:

Receiver: Wrocław University of Technology, ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bank’s name: Bank Zachodni WBK S.A.
Branch: 16 Oddzial Wroclaw
Bank’s address: 50-373 Wroclaw, ul. Norwida 1/3
Account number: PL 91 1090 2402 0000 0006 1000 0626
SWIFT WBK PPL PP

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.