YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Dni Wstępne – zapoznanie z uczelnią

Dni Wstępne – zapoznanie z uczelnią

Nowoprzyjęci studenci cudzoziemcy zaproszeni są do wzięcia udziału w Dniach Wstępnych, jest to zapoznanie z uczelnią i wkroczenie w życie studenckie.

Prezentacje odbywają się zazwyczaj jednego dnia, przed rozpoczęciem roku akademickiego.

W tym czasie studenci mogą zapoznać się, a także dowiedzieć wielu niezbędnych informacji dotyczących Politechniki Wrocławskiej.

Dni Wstępne ogłaszane są na stronie, a także przesyłane przez osobę z Działu Rekrutacji zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.