YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Opłaty dla cudzoziemców i akty prawne

Opłaty dla cudzoziemców i akty prawne

Opłaty za semestr studiów w EUR – na warunkach innych niż obowiązujących obywateli polskich

Forma
kształcenia

Szczegóły

Opłata za kurs

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

KURS
JĘZYKA POLSKIEGO

miesięczny

420

1830

20

90

roczny

2000

8730

200

870

KURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

wakacyjny

660

2880

20

90

semestralny

1650

7200

200

870

roczny

3300

14400

200

90

Forma
kształcenia

Szczegóły

Opłata za semestr

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

STUDIA
I STOPNIA

stacjonarne w języku polskim

1250

5450

200

870

stacjonarne w języku angielskim

1500

6550

200

870

niestacjonarne na Wydziale Architektury

1500

6500

200

870

niestacjonarne
(z wyłączeniem studiów na Wydziale Architektury)

1000

4360

200

870

STUDIA
II STOPNIA

stacjonarne w języku polskim

1500

6550

200

870

stacjonarne w języku angielskim

2000

8730

200

870

niestacjonarne na Wydziale Architektury

1750

7640

200

870

niestacjonarne
(z wyłączeniem studiów na Wydziale Architektury)

1250

5450

200

870

Forma
kształcenia

Szczegóły

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

PRZEWODY
DOKTORSKIE

Przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi:

na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego

5000

---

---

---

na Wydziale Elektroniki

5000

---

---

---

na Wydziale  Informatyki i Zarządzania

5000

---

---

---

na Wydziale Mechanicznym

8000

---

---

---

na pozostałych wydziałach

3000

---

---

---

Forma kształcenia

Opłaty za semestr

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

STUDIA DOKTORANCKIE

2000

---

---

---

STUDIA PODYPLOMOWE

2000

---

---

---

Forma kształcenia

Opłaty za rok

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

STAŻE HABILITACYJNE

3000

---

---

---

STAŻE NAUKOWE

3000

---

---

---

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

3000

---

---

---

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

3000

---

---

---

Forma kształcenia

Opłata

Opłata rekrutacyjna

EUR

PLN

EUR

PLN

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

5000

---

---

---

Studia niestacjonarne, to studia odbywające się w weekendy/popołudniami.

Konto 

  • W walucie EURO (€) na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A.
16 Oddzial Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
PL 16 1090 2402 0000 0001 3399 2518
SWIFT WBK PPL PP

Tytuł płatności: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko Studenta

Nazwa właściciela rachunku: Politechnika Wrocławska

 

  • lub w walucie PLN (zł)

Bank Zachodni WBK S.A.
16 Oddzial Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Tytuł płatności: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko Studenta

Nazwa właściciela rachunku: Politechnika Wrocławska

 

1. Warunki i tryb rekrutacji

Uchwała nr 969/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016r. (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

z późniejszymi zmianami

2. Terminarz rekrutacji

Uchwała nr 971/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016r.

Z późniejszymi zmianami:

Uchwała nr 122/8/2016-2020 Senatu PWr. z dnia 20 kwietnia 2017r.

3. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej w latach 2016 – 2021.

Uchwała 647/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

4. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię.

Uchwała 648/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

5. Umowy

Studia

Kurs języka polskiego

Kurs języka angielskiego

4. Terms of the tuition fee payment for educational services for students studying on the same terms as Polish citizens at full time studies

Zarządzenie wewnętrzne nr 87/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku (załącznik)

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.