YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Opłaty dla cudzoziemców i akty prawne

Opłaty dla cudzoziemców i akty prawne

Opłaty za semestr studiów w EUR – na warunkach innych niż obowiązujących obywateli polskich

PEŁEN CYKL STUDIÓW

Kierunki w języku angielskim

Kierunki w języku polskim

typ

Opłata za semestr (w EUR)

typ

Opłata za semestr (w EUR)

I stopień 1500 I stopień 1250
II stopień 2000 II stopień 1500
III stopień 2000 III stopień 2000

 

 STUDIA NIESTACJONARNE w języku polskim

typ

Opłata za semestr (w EUR)

I stopień 1000
1500 (studia wieczorowe->Wydział Architektury)
II stopień 1250
1750 (studia wieczorowe->Wydział Architektury)

Studia niestacjonarne, to studia odbywające się w weekendy/popołudniami.

 

 

KURSY JĘZYKOWE

typ

opłata (w EUR)

Roczny przygotowawczy kurs języka polskiego 2000
Roczny przygotowawczy kurs języka angielskiego 3300
Intensywny semestralny kurs języka angielskiego 1650
5-tygodniowy letni kurs języka polskiego (zawiera opłatę rekrutacyjną) 440
4-tygodniowy letni kurs języka angielskiego (zawiera opłatę rekrutacyjną) 660

Opłata rekrutacyjna (nie podlega zwrotowi):

    200 EUR – kandydaci aplikujący na studia na warunkach innych niż obywatele polscy
    85 PLN – kandydaci aplikujący na studia na warunkach takich samych jak obywatele polscy

 

 

 

Konto 

  • W walucie EURO (€) na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A.
16 Oddzial Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
PL 91 1090 2402 0000 0006 1000 0626
SWIFT WBK PPL PP

Tytuł płatności: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko Studenta

Nazwa właściciela rachunku: Politechnika Wrocławska

 

  • lub w walucie PLN (zł) w przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wpłaty na rachunek Uczelni nr:

Bank Zachodni WBK S.A.
16 Oddzial Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Tytuł płatności: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko Studenta

Nazwa właściciela rachunku: Politechnika Wrocławska

 

1. Warunki i tryb rekrutacji

Uchwała nr 644/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r. (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

z późniejszymi zmianami

2. Terminarz rekrutacji

Uchwała nr 646/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

3. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej w latach 2016 – 2021.

Uchwała 647/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

4. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię.

Uchwała 648/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

5. Umowy

Studia

Kurs języka polskiego

Kurs języka angielskiego

4. Terms of the tuition fee payment for educational services for students studying on the same terms as Polish citizens at full time studies

Zarządzenie wewnętrzne nr 87/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku (załącznik)

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.