YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Projekt "Teraz Wrocław

Projekt "Teraz Wrocław"

"Teraz Wrocław"

Program "Teraz Wrocław"

Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) – projekt, który powstał w 2006 roku z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej  oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1000 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

Odwiedź stronę:

 http://study-in-wroclaw.pl/co-to-jest-projekt-teraz-wroclaw/ 

oraz 

https://vk.com/projekt_terazwroclaw

e-mail: office@studyinwroclaw.com

facebook: https://www.facebook.com/ProjektTerazWroclaw/

3 miejsca bezpłatne na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (patrz regulamin) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.