YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Intensywny roczny kurs języka polskiego

Intensywny roczny kurs języka polskiego

W Studium Języka Polskiego prowadzone są kursy języka polskiego i wykład z Kultury i Historii Polski na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Są one przeznaczone dla kandydatów na studia we wszystkich uczelniach w Polsce, a także dla tych, którzy w trybie intensywnym chcą się nauczyć języka polskiego.

Kursy języka polskiego trwają cały rok akademicki (od października do czerwca). Obejmują 20 godzin języka polskiego tygodniowo (5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie). Pierwszy semestr – 300 godzin języka polskiego i drugi semestr – 300 godzin języka polskiego. Słuchacze biorą również udział w zajęciach z przedmiotów uzupełniających, zgodnie z przyszłym kierunkiem studiów (z matematyki, fizyki, biologii, informatyki, geografii, wiedzy o Polsce i historii – w zależności od potrzeb studentów). Przedmioty kierunkowe słuchacze na poziomie zaawansowanym rozpoczynają już w semestrze zimowym, natomiast słuchacze na poziomie początkującym – w semestrze letnim. Przedmioty kierunkowe są prowadzone w języku polskim.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz egzaminami z wszystkich wybranych przedmiotów.

Kursy na różnych poziomach zaawansowania zapewniają sprawność komunikacyjną w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych. Jednocześnie przygotowują do podjęcia studiów na różnych kierunkach. Słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych (rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, a także pisania różnych gatunków tekstu).

Wykłady i ćwiczenia z historii i kultury polskiej prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.