YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Applcation deadlines and Calendar

Applcation deadlines and Calendar

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich na rok akademicki        2017/2018

Admission for international students applying for studies on different terms than Polish

citizens for the academic year 2017/2018

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia oraz II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

Deadlines for admission for Bachelor (first-level) and Master (second-level) full and part time studies

rekrutacja "letnia" (październik) 2017

October 2017 intake

15 maja

15th of May

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

20  czerwca*

20th of June*

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej** przez kandydatów na kierunek Architektura (I stopień), przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: admission@pwr.edu.pl

The last day of registration and payment of the application fee**. The fee

must be credited to the candidate JSOS system. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

27 i 28 czerwca

27th and 28th of June

obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura

obligatory drawing exam for candidates applying for Bachelor Studies in Architecture

29 czerwca

29th of June

egzamin z matematyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Mathematics

30 czerwca

30th of June

egzamin z fizyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Physics

4 lipca

4th of July

ogłoszenie wyników egzaminów

exams results announcement

15 lipca*

15th of July*

ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej** i dostarczenia dokumentów wymaganych w I etapie rekrutacji. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: admission@pwr.edu.pl

The last day of registration and payment of the application fee**. The fee

must be credited to the candidate JSOS system. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

31 lipca

31st of July

Termin dostarczenia dokumentów wymaganych w II etapie rekrutacji.

The last day to submit the hard copies of all required documents

29 września

29th of September

ostateczny termin dostarczenia oryginałów dokumentów oraz uiszczenia opłaty za kształcenie**

the last day to submit the hard copies of all required documents and to transfer the tuition fee**

* Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00.

** Jeżeli dotyczy.

* The JSOS system is closed at 1:00PM (UTC/GMT+1:00

** If applicable

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2017/2018

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne

Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Rekrutacja 1

1st Intake

15 maja

15th of May

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

20  czerwca*

20th of June

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminów z matematyki i/lub fizyki oraz do obowiązkowego egzaminu z rysunku. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl

the last day to register online and transfer the application fee for candidates taking the voluntary examination in Mathematics/Physics as well as for candidates applying for Architecture taking the obligatory drawing examination. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

27 i 28 czerwca

27th and 28th of June

obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura

obligatory drawing exam for candidates applying for Bachelor Studies in Architecture

29 czerwca

29th of June

egzamin z matematyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Mathematics

30 czerwca

30th of June

egzamin z fizyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Physics

4 lipca

4th of July

ogłoszenie wyników egzaminów

exams results announcement

6 lipca*

6th of July*

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl

The last day of registration and payment of the application fee. The fee

must be credited to the candidate JSOS system. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

 

8 lipca

8th of July

ogłoszenie wyników kwalifikacji

admission results’ announcement

od 10 do 13 lipca**

10th – 13th of July**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych (od godz. 800 -1500)

submission of the hard copies of all required documents – for accepted candidates (800 – 1500)

14 lipca

14th of July

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

Rekrutacja 2

2nd Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 15 do 17 lipca*

15th – 17th of July*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

18 lipca

18th of July

ogłoszenie wyników kwalifikacji

admission results’ announcement

od 19 do 20 lipca**

19th – 20th of July**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych (od godz. 800 -1500)

submission of the hard copies of all required documents – for accepted candidates (800 – 1500)

21 lipca

21st of July

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

 Rekrutacja 3

3rd Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 22 do 24 lipca*

22th – 24th of July*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

25 lipca

25th of July

ogłoszenie wyników kwalifikacji

admission results’ announcement

od 26 do 27 lipca**

26th – 27th of July**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych (od godz. 800 -1500)

submission of the hard copies of all required documents – for accepted candidates (800 – 1500)

28 lipca

28th of July

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

 

Rekrutacja 4

4th Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 29 do 31 lipca*

29th – 31th of July*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

1 sierpnia

1st of August

ogłoszenie wyników kwalifikacji

admission results’ announcement

od 2 do 3 sierpnia**

2nd – 3rd of August**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych (od godz. 800 -1500)

submission of the hard copies of all required documents – for accepted candidates (800 – 1500)

4 sierpnia

4th of August

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

 

Rekrutacja 5

5th Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 7 do 14 września*

7th – 14th of September*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

15 września

15th of September

ogłoszenie wyników kwalifikacji

admission results’ announcement

od 18 do 19 września**

18th – 19th of September**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych (od godz. 800 -1500)

submission of the hard copies of all required documents – for accepted candidates (800 – 1500)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

*zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00.

**dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

* The JSOS system is closed at 1:00PM (UTC/GMT+1:00),

** University until 3PM (the time when the documents are received by the University is decisive)

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Admission for the academic year 2017/2018

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne dla kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami kraju

Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies for holders of secondary school certificates obtained outside Poland

Rekrutacja 1

1st Intake

15 maja

15th of May

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

20  czerwca*

20th of June*

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminów z matematyki i/lub fizyki oraz do obowiązkowego egzaminu z rysunku. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl

the last day to register online and transfer the application fee for candidates taking the voluntary examination in Mathematics/Physics as well as for candidates applying for Architecture taking the obligatory drawing examination. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

27 i 28 czerwca

27th and 28th of June

obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura

obligatory drawing exam for candidates applying for Bachelor Studies in Architecture

29 czerwca

29th of June

egzamin z matematyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Mathematics

30 czerwca

30th of June

egzamin z fizyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Physics

4 lipca

4th July

ogłoszenie wyników egzaminów

exams results announcement

6 lipca*

6th  of July

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl

The last day of registration and payment of the application fee. The fee

must be credited to the candidate JSOS system. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

od 10 lipca

do 15 września**

10th of July – 15th of September**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów (od godz. 800 -1500)

(09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (800 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

Rekrutacja 2

2nd Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 15 do 17 lipca*

15th – 17th of July

Rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

od 19 lipca

do 15 września**

19th of July – 15th of September**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów (od godz. 800 -1500)

(09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (800 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

 

Rekrutacja 3

3rd Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 22 do 24 lipca*

22th – 24th of July

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

od 25 lipca

do 15 września**

25th of July – 15th of September**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów (od godz. 800 -1500)

(09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (800 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

Rekrutacja 4

4th Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

od 29 do 31 lipca*

29th – 31st of July*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

od 2 sierpnia

do 15 września**

2nd of August – 15th of September**

przyjmowanie dokumentów od kandydatów (od godz. 800 -1500)

(09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (800 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

Rekrutacja 5

5th Intake

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

od 7 do 14 września*

7th – 14th of September*

rejestracja zgłoszeń w systemie JSOS

registration online in JSOS

od 7 do 19 września**

7th – 19th of September **

przyjmowanie dokumentów

(od godz. 1200-1500, 09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (1200 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

*zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00.

**dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

* The JSOS system is closed at 1:00PM (UTC/GMT+1:00),

** University until 3PM (the time when the documents are received by the University is decisive)

 

Rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Admission for Bachelor (first-level) part time studies in academic year 2017/2018

 

 

 

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne

Deadlines for admission for Bachelor (first-level) part time studies

 

 

 

Rekrutacja 1

1st Intake

 

15 maja

15th of May

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

 

20  czerwca*

20th of June*

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminów z matematyki i/lub fizyki. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl

The last day of registration and payment of the application fee. The fee

must be credited to the candidate JSOS system. If the fee has not been posted in the JSOS system, please send the proof of payment to the following address: admission@pwr.edu.pl

 

29 czerwca

29th of June

egzamin z matematyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Mathematics

 

30 czerwca

30th of June

egzamin z fizyki dla osób uprawnionych

the voluntary examination in Physics

 

4 lipca

4th of July

ogłoszenie wyników egzaminów

exams results announcement

 

od 7 do 19 września*

7th – 19th of September*

przyjmowanie dokumentów

(od godz. 1200-1500, 09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (1200 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

 

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

* zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00, dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

* The JSOS system is closed at 1:00PM (UTC/GMT+1:00), University until 3PM (the time when the documents are received by the University is decisive)

 

Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2017/2018

Admission for Master (second-level) full/part-time studies in academic year 2017/2017

 

 

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia magisterskie II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Deadlines for admission for Master (second-level) full/part-time studies

 

 

 

 

 

Rekrutacja 1

1st Intake

 

25 maja

25th of May

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

 

od 10 do 20 lipca*

10th – 20th of July*

przyjmowanie dokumentów (od godz. 1200 -1500)
15.07.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400

submission of the hard copies of all required documents (1200 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

 

od 21 do 27 lipca

21st – 27th of July

evaluation of achievements by the Faculty Admission Board, interviews, exams (If applicable)

ocena dorobku przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy

(jeżeli dotyczy)

 

28 lipca

28th of July

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2

2nd Intake

 

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

for fields of study announced by the Interfaculty Admission Board and approved by University Admission Board

 

7 września

7th of September

rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS

the beginning of the registration online in JSOS

 

od 7 do 15 września*

7th – 15th of September*

przyjmowanie dokumentów

(od godz. 1200-1500, 09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

submission of the hard copies of all required documents (1200 – 1500)

(09.09.2017 – Saturday – 1000 – 1400)

 

od 16 do 19 września

16th – 19th of September

ocena dorobku przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy

(jeżeli dotyczy)

evaluation of achievements by the Faculty Admission Board, interviews, exams (If applicable)

 

20 września

20th of September

ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

admission results’ announcement

 

* zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00, dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

* The JSOS system is closed at 1:00PM (UTC/GMT+1:00), University until 3PM (the time when the documents are received by the University is decisive)

 

 

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.