Cudzoziemcy inni niż wymienieni w linku 1 lub linku2 mogą rekrutować się na studia, na poniżej wymienionych warunkach:

  1. na zasadach odpłatności
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
  4. jako stypendyści uczelni

jako stypendyści strony polskiej