Kandydaci aplikujący na I stopień studiów w 1. etapie rekrutacji przesyłają na adres admission@pwr.edu.pl , bądź odpowiedniego pracownika Działu Rekrutacji:

  • wypełniony formularz aplikacyjny
  • kopię świadectwa maturalnego przetłumaczonego na język polski albo angielski
  • kopię paszportu/dokumentu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego
  • kopię karty pobytu/Karty Polaka/potwierdzenie pochodzenia polskiego, jeżeli dotyczy

 

 

Kandydaci aplikujący na II stopień studiów w 1. etapie rekrutacji przesyłają na adres admission@pwr.edu.pl, bądź odpowiedniego pracownika Działu Rekrutacji:

  • wypełniony formularz aplikacyjny
  • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z dodatkiem do dyplomu przetłumaczone na język polski albo angielski (w przypadku braku dyplomu spowodowanego jego późniejszym wydaniem prosimy o przesyłanie  zaświadczenia z uczelni o ukończeniu studiów)
  • kopię paszportu/dokumentu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego
  • kopię karty pobytu/Karty Polaka/potwierdzenie pochodzenia polskiego, jeżeli dotyczy