Kandydaci mogą przystąpić do egzaminów z matematyki oraz fizyki, jeśli nie zdawali tych przedmiotów w szkole średniej. Natomiast kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Architektura mają obowiązek przystąpienia do egzaminu z rysunku.

19 czerwca mija termin zapisów na powyższe egzaminy.

24 i 25 czerwca odbędą się obowiązkowe egzaminy z rysunku dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku Architektura.

29 czerwca fakultatywny egzamin z matematyki

30 czerwca fakultatywny egzamin z fizyki

3 lipca ogłoszenie wyników