Dla cudzoziemców

Stypendium Rządu Polskiego

Dostępne jest dla studentów, którzy chcą podjąć studia w języku polskim , również w opcją rocznego przygotowawczego kursu języka polskiego poprzedzającego rozpoczęcie studiów wyższych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy sprawdzić na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub zapytać w Ambasadzie RP w swoim kraju . Zachęcamy również do rozmowy przedstawicielami  Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki podczas targów edukacyjnych, na których są obecni w ramach programu „Ready, Study, Go! Poland”

BUWiWM

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
recepcja: tel.+48 22 826-74-34
fax: +48 22 826-28-23

strona internetowa >>

 

Ready, Study, Go! Poland
Adres:
ul. Hoża 20 ,
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Tel: (22) 529 22 66
FAX: (22) 628 97 13
Email: go-poland@nauka.gov.pl

strona internetowa >>

 

Teraz Wrocław

Politechnika Wrocławska jest jednym z 5 uniwersytetów we Wrocławiu uczestniczących w  Projekcie „Teraz Wrocław”. Uczelnia finansuje ogólną liczbę 5 stypendiów – zwolnienie za  opłatę czesnego – dla najbardziej utalentowanych kandydatów , którzy chcą kontynuować studia I stopnia lub studia II stopnia na PWr, pochodzących ze Wschodu( Ukraina, Białoruś, Mołdawia , Rosja , Kazachstan i in .), program nie obejmuje kandydatów  posiadających ” Kartę Polaka „. Kandydaci zainteresowani , bezpłatnymi studiami na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu ” Teraz Wrocław” powinni skontaktować się z biurem projektu:

Projekt „Teraz Wrocław”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
Bud. E, s. 308
53-345 Wrocław, Polska/Poland
tel: + 48 71 368 0892
tel: + 48 71 368 0893
tel: + 48 71 368 0894
tel: + 48 71 368 0895
tel/fax + 48 71 368 0895
skype: Biuro.terazwroclaw
е-mail: office@studyinwroclaw.com

strona internetowa >>

Facebook >>

Vkontakte >>

 

Stypendia na Politechnice Wrocławskiej

W celu uzyskania informacji na ten temat, bardzo prosimy o kontakt z Działem Studenckim lub bezpośrednio w swoim Dziekanacie.

Dział Studencki

Dokładny adres:

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1 (gmach główny)
pokoje 142 i 145

 

Stypendium Rektora

Decyzją jego Magnificencji Rektora, Politechnika Wrocławska jest gotowa przyjąć 20 uchodźców, na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy spełnią nasze wymagania rekrutacyjne. Studentom zostaną ufundowane stypendia oraz zapewnione miejsca w akademiku.