Dla cudzoziemców

Opłaty należy dokonywać na jedno z 2 kont uczelni:

W PLN*:

Nazwa odbiorcy: Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT WBK PPL PP
Nr zlecenia: 452108
z dopiskiem: opłata za studia/kurs, imię i nazwisko, kraj , adres email, nr. zlecenia 452108

*kwota za studia w EUR powinna być przeliczona na PLN w dniu dokonania opłaty, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

W EURO:

Receiver: Wrocław University of Technology, ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bank’s name: Bank Zachodni WBK S.A.
Branch: 16 Oddzial Wroclaw
Bank’s address: 50-373 Wroclaw, ul. Norwida 1/3
Account number: PL 91 1090 2402 0000 0006 1000 0626
SWIFT WBK PPL PP