Dni Wstępne dla cudzoziemców

Nowoprzyjęci studenci cudzoziemcy zaproszeni są do wzięcia udziału w Dniach Wstępnych, jest to zapoznanie z uczelnią i wkroczenie w życie studenckie.

Prezentacje odbywają się zazwyczaj jednego dnia, przed rozpoczęciem roku akademickiego.

W tym czasie studenci mogą zapoznać się, a także dowiedzieć wielu niezbędnych informacji dotyczących Politechniki Wrocławskiej.

Dni Wstępne ogłaszane są na stronie, a także przesyłane przez osobę z Działu Rekrutacji zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem.