Informacja dla międzynarodowych studentów Politechniki Wrocławskiej realizujących pełen cykl studiów

Szanowni Studenci,
Informujemy, że od dnia 1 maja 2015r. obsługa studentów międzynarodowych realizujących pełen cykl studiów na PWr zostaje w całości przekazana do Działu Rekrutacji.

Osobą kontaktową jest p. Michał Skorupa: michal.skorupa@pwr.edu.pl  tel. 71 320 38 96

Nowe biuro: 
bud. C-13, pok. 1.14 (I piętro)