TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Aktualności

Wyniki II rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i składanie dokumentów

Data: 18.07.2017

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w ramach II rekrutacji zostały ogłoszone 18 lipca 2017 r. Komunikaty zostały przesłane na indywidualne konta rejestracyjne kandydatów.

 

Zakwalifikowani do przyjęcia na studia kandydaci są zaproszeni do złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty można składać od 19 do 20 lipca w godz. 8:00 – 15:00. Przy wysyłaniu dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego a data dotarcia dokumentów na Uczelnię.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25

Bud. C-13, pok. 0.12

 

Wymagane dokumenty:

 

- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,

- dowód osobisty wraz z kserokopią,

- podpisane przez kandydata podanie

 

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów.

 

Jeżeli kandydat nie przedstawi oryginału do poświadczenia podczas składania dokumentów kopie dokumentów powinny zostać wcześniej poświadczone przez notariusza.

 

Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.